Niel Pepers helpt organisaties zich helder te positioneren met het BrandPersona© model. Hiermee definieer je een merk op een menselijke manier: eenvoudig, toegankelijk en toepasbaar. De persoonlijkheid past bij de organisatie, spreekt aan bij klanten en is onderscheidend in de markt.

De ambitie

is wat je als organisatie drijft. Hiervoor kom je elke dag weer je bed uit. Alle stakeholders delen deze ambitie, het is wat ze verbindt en in elkaar aantrekt. De ambitie wordt ook wel de “why” of “purpose” genoemd.

De belofte

is datgene waar klanten blij van worden. Het is deze belofte die je elke keer weer moet waarmaken en waar anderen geen genoeg van kunnen krijgen.

De waarden

zijn sturend voor hoe je dingen doet. Op je eigen manier. Hoe vaker je ze toepast, hoe sterker en herkenbaarder je als merk wordt. Alle waarden moeten onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van de ambitie en de belofte.

Als voorbeeld zie je een uitgewerkte BrandPersona© van Bright-future. Zo leren we elkaar alvast wat beter kennen.
BrandPersona©

Niel Pepers heeft meer dan 12 jaar ervaring in het ontwikkelen en implementeren van strategie in organisaties. Talloze teams begeleidde hij bij het opstellen van ambitieuze strategische plannen. Van organisatie-strategie tot afdelingsplannen, van commercie tot HR en van logistiek tot ICT, op alle denkbare onderwerpen heeft hij al meerdere keren zijn waarde bewezen.

OGSM-Expert

Niel Pepers combineert in zijn aanpak de wereldwijd succesvolle OGSM-methodiek met de universele principes uit “The Seven Habits” van Stephan Covey. Dit levert een ongekend krachtige aanpak op waarin ambitie wordt ontwikkeld en uitgewerkt tot concrete acties, gekoppeld aan personen en deadlines. Zo krijgen belangrijke zaken focus en creëer je balans tussen wat echt belangrijk is op lange termijn en “de waan van de dag”.

In 4 dagdelen neemt Niel Pepers een directie, MT of team mee in een intensief proces dat resulteert in een helder strategisch plan. Dit leidt tot eigenaarschap, betrokkenheid én een beter resultaat.

Deze organisaties gingen je voor: BAM, Cordaid, Eneco, Omega Pharma, Stedin, Smilde Foods, Stegeman, Strukton Worksphere, Menken Orlando, The Greenery, TNO, Stiho, en vele anderen.

Niel Pepers helpt organisaties te innoveren. Op korte termijn én structureel. Dat begint vaak door het innovatieproces zelf in te richten. Niet volgens het boekje, maar op een manier die past bij de behoefte van de organisatie, de mogelijkheden van de medewerkers en bij de markt en de klanten.

Klantgericht innoveren

Afhankelijk van de kwaliteit en capaciteit die in de organisatie aanwezig is kan het innovatieproces volledig worden gefaciliteerd, waarbij medewerkers vanuit verschillende disciplines steeds op het juiste moment worden aangehaakt en geconsulteerd. Ook is het mogelijk dat het innovatieproces wordt begeleid vanuit een coachende rol.

Focusgebieden:

Uiteindelijk is alles mensenwerk; het resultaat van gedrag van medewerkers. Dat gedrag moet daarom kloppen met datgene waar je als organisatie voor staat. Alleen dan komen het merk en de strategie tot leven. En gaan klanten het verschil ook merken.

Employee Engagement

Employee Engagement kun je niet uitbesteden. Dat moet vanuit jezelf komen. Een beetje hulp om het proces op een gedegen manier op te zetten is vaak welkom.

Niel Pepers helpt om Employee Engagement in organisaties op te starten. Door draagvlak te creëren en een bij de organisatie passende vorm en inhoud te ontwikkelen. Waar nodig wordt het proces ondersteund en worden medewerkers getraind.

Niel Pepers coacht vanuit een lange-termijn-business-perspectief. Succesvol zijn op lange termijn is het uitgangspunt. Als merk, als organisatie, als team en als mens. Uiteraard loop je daarbij ook tegen persoonlijke thema’s aan. Die worden niet uit de weg gegaan, maar benaderd als mogelijkheden die moeten leiden tot beter presteren, betere resultaten en meer plezier.

Business coaching is een beproefd concept dat start met een intensieve kennismakingsperiode waarin de business, de persoon, de context en de doelstellingen centraal staan. Daarna bestaat de coaching uit een maandelijkse sessie van een halve dag (max. 10 per jaar) waarin wordt terug- en vooruitgekeken en nieuwe uitdagingen worden besproken en getackeld.

Niel Pepers wisselt daarbij verschillende rollen af. Hij coacht, denkt en doet mee, om je te helpen noten te kraken en je ambitie te verwezenlijken.


Bright Future

Bright future

Staat de toekomst je helder voor ogen? Heb je een idee wie je in de toekomst wil zijn en waar je in die toekomst wil staan? Als organisatie, als merk, als mens? En heb je een plan om daar als eerste aan te komen?

Niel Pepers

De kern raken, dat kan Niel. Hij is conceptueel sterk en brengt complexe zaken terug tot de essentie. Met veel energie en humor leidt hij workshops waarin het ontdekken, verwoorden en verwezenlijken van ambitie centraal staat.

Ook behoefte aan een heldere kijk op de toekomst? Bel Niel Pepers voor een gratis consult op 06-10866744

Misschien goed om te weten dat ik mijn dienstverlening ook 100% online aanbied. Hierbij wissel ik video-conferences af met online enquetes (brainstorms) waarbij deelnemers individueel om hun input worden gevraagd. Zo help ik teams ook in deze tijden optimaal samen te werken op belangrijke thema’s.

 

Bright Future

Positionering

Je kent ze vast wel organisaties die zich op een vanzelfsprekende manier presenteren. Schijnbaar zonder moeite klopt alles wat ze doen. Ze onderscheiden zich van anderen, zijn relevant voor klanten en hebben aantrekkingskracht. Hoe doen ze dat toch?

Succesvolle organisaties hebben helder in beeld wie ze zijn en waarom ze bestaan. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Het vraagt om heldere keuzes. Deze keuzes geven je organisatie richting en aantrekkingskracht. Want wie niet kiest wordt niet gekozen.

Tijd voor een extra portie aantrekkingskracht in je merk?
Bel Niel Pepers voor een gratis consult op 06-10866744

Strategie

Heeft je organisatie een helder geformuleerde ambitie? En zijn alle afdelingen, activiteiten en medewerkers er dagelijks op gericht die ambitie dichterbij te brengen?

Je bereikt meer met een helder plan. Een plan waarin een aansprekende ambitie stapsgewijs wordt uitgewerkt tot op actieniveau.
Niel Pepers heeft de gave om complexe materie tot eenvoudige keuzes terug te brengen. Verstaat het ambacht om discussies te leiden en te vertalen in waardevolle inzichten. En om goede voornemens tot krachtige besluiten en gedragen operationele plannen te smeden.

Meer succes met een helder, strategisch plan? Bel Niel Pepers voor een gratis consult op 06-10866744

Innovatie

Waar komt de groei in de toekomst vandaan? De wereld verandert steeds sneller en de vraag is of je vooroploopt en de verandering vorm geeft, of dat je er door wordt ingehaald?

Niel Pepers werkt met opdrachtgevers aan vernieuwing. Grote ideeën die in potentie een markt kunnen veranderen. Maar ook aan doordachte incrementele verbeteringen door invulling te geven aan klantbehoeftes vanuit je merkbelofte.

Behoefte aan nieuwe brandstof? Bel Niel Pepers voor een gratis consult op 06-10866744

Employee Engagement

De strijd om talentvolle medewerkers is in alle hevigheid losgebarsten. Is jouw organisatie aan de winnende hand? Of is het steeds moeilijker je beste mensen te houden en nieuwe te vinden?

De moderne medewerker gaat voor engagement. Hij kiest voor een werkgever met wie hij zich verbonden voelt, met wie hij een gemeenschappelijke ambitie deelt. Een nastrevenswaardig doel, náást geld verdienen. Niel Pepers helpt organisaties écht kleur te bekennen over wat zij bijdragen aan de samenleving en dit uit te dragen naar haar eigen mensen en de arbeidsmarkt.

Eerste hulp bij Employee Engagement? Bel Niel Pepers voor gratis consult op 06-10866744

Executive & Business Coaching

Hoe vaak heb je het gevoel dat je er alleen voor staat? Dat er niemand is met wie je echt kunt sparren? Dat anderen in de organisatie snel van de leg raken als je hardop gaat denken? Grote kans dat je in kringetjes blijft draaien, je gedachtensporen nooit afmaakt.

Niel Pepers coacht ondernemers, leidinggevenden en young potentials bij het ontdekken, verwoorden en verwezenlijken van hun ambitie. Een onafhankelijke buitenstaander tegen wie je vrijuit kunt spreken, die je bevraagt zodat je ideeën voldragen plannen worden waarbij je anderen kunt gaan betrekken.

Kan je business een coach gebruiken? Bel Niel Pepers voor een gratis kennismaking op 06-10866744

NIEL PEPERS

Design Thinking

Niel Pepers koos op het VWO naast wis-, natuurkunde en economie ook handenarbeid in zijn vakkenpakket. Waarom weet hij nog steeds niet precies, maar hij heeft van jongs af aan een sterke drijfveer om niet alleen ideeën te bedenken, maar ook te realiseren. Zijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft was de perfecte plek om deze scheppende kracht verder te ontwikkelen. Tijdens zijn loopbaan volgde hij de opleidingen Brandmanagement in Groningen en later ook Business Strategy.

Ondernemen in het bloed

Niel Pepers is ondernemer sinds 1999. Na een management buy out leidde hij 7 jaar een toonaangevend brand & packaging design bureau, aansluitend was hij 7 jaar partner bij een top merk- en strategie-adviesbureau. Sinds 2013 is hij oprichter en eigenaar van Bright-future BV.

Lange termijn waardecreatie

In zijn aanpak weet hij steeds de verbinding te leggen tussen de kracht van een organisatie en klantwaarde. In zijn workshops combineert hij moeiteloos proces en inhoud en neemt teams mee op weg naar een gemeenschappelijk doel.